Test i publicació

Tots els processos anteriors són importants, però fer un bon test pot ser el determinant de tots ells.

 

kronicom test i publicació

 

Una vegada acabats el procés de desenvolupament. Passem al procés de test i publicació, per a garantir que tots els passos anteriors, s’han fet correctament. Tota la pàgina, passa per un control de qualitat. Revisem que tot el material gràfic i text estigui correctament optimitzat, que tots els elements que conformen el SEO estiguin correctament definits.

Quan comptem amb la completa aprovació del client, comencem a provar tota la web. Així podem veure que tot es visualitzi correctament en tots els dispositius i navegadors.

 

Una publicació sense estratègia de màrqueting, no té sentit.

Una vegada superades totes les proves, publiquem la pàgina web perquè sigui visible per a tots els teus clients. El més recomanable, és preparar una campanya de difusió per atraure tràfic de qualitat a la pàgina.

Després d’un cert temps, podem determinar quin comportament tenen els usuaris dintre de la pàgina, gràcies a les eines d’anàlisis. També es comprova si s’han aconseguit els objectius desitjats.

 


 

els millors clients de kronicom.com