DISSENY – Teckels del caroni


Client: Teckels del caroni

Projecte: Disseny corporatiu


Hem creat el logotip per a teckels del caroni. És una empresa dedicada a la cria responsable de gossos varietat teckels siguin miniatura o kanninchen.

Les clientes volien un logotip que reflectís les dues varietats de la raça però que no sortís gaire dels estils de logotips de la seva competència per no crear una marca que el seu públic objectiu no entengués. Per això, i primer de tot vam fer un estudi de mercat de les marques més importants en aquest sector.

Per aquest treball es va desenvolupar un llibre d’estil, ja que volien canviar tota la seva imatge corporativa. En aquest llibre d’estil es recullen bàsicament els colors, formes i tipografies. Per a després desenvolupar les diferents parts gràfiques que conformaran la marca.

Des d’un punt de vista del disseny, hem aconseguit crear un logotip

on queden reflectides les dues varietats que crien en forma de siluetes.

Hem optat per dos colors marrons, un de més clar i l’altre més fosc per donar contrast i profunditat a la peça gràfica. Això s’ha fet perquè l’usuari associes ràpidament de quin animal es tracta, ja que tots o quasi tots, els són marrons. També s’ha usat el color marró, perquè inspira estabilitat, protecció, seguretat i companyia, i aquestes també són algunes de les qualitats que aporten els gossos.

Amb la tipografia s’ha buscat que denotés seriositat. Hem fet servir dues tipografies diferents, la primera sense serifa perquè el nom quedés més net i fos de fàcil lectura. La segona amb serifa perquè fa la funció de subtítol i és aquí es vol demostrar aquesta seriositat. Hem optat per un blanc al 90% de negre, ja que aquest tipus de color, un cop imprès, crea una sensació de molt elegant.

També hem creat la versió en blanc i negre per un ús més casual i quan ho requereixin les circumstàncies.

 

logotipo de teckels del caroni en color

Logotip de Teckels del Caroni a color.

logotipo de teckels del caroni en blanco y negro

Logotip de Teckels del Caroni en blanc i negre.

els millors clients de kronicom.com